Professor Gotfred Christensen og Garderforeningen.


Gotfred Christensen (1845 - 1928) 
"Fra Helufsholm. Solskin". 1876. 

Olie på lærred.  65 X 53,5 cm. Hirschprungs Samling i København.
Dette (lille) billlede blev der talt meget om da det blev udstillet på Charlot- tenborg i 1877.   Grunden var, at det var malet uden brug af pensler, kun med spartel.


Kunstneren, Gotfred Christensen (1845 -1928), debuterede som talentfuld landskabsmaler i en alder af 16. Han gik på kunstakademiet fra 1860 - 1867 og man ventede, at han vile blive en af den nye generation af landskabsmalere, der malede landskaber i traditionel dansk stil. Men i 1873 fik han et stipen- dium, som gjorde det muligt for ham at rejse til Tyskland, Italien og Frankrig.
Billedet var oprindeligt ment som en studie, men med billedet viste Gotfred Christensen at fornyelsen i dansk malerkunst måtte komme fra Frankrig, hvor han som en af de første danske kunstnere havde lært at fastholde lyset på lærredet.
Billedet blev malet i sommeren 1876, og det blev malet helt uden brug af pensler, kun med brug af spartel. Ved at bruge denne teknik mistede billedet den detaljerigdom, som havde gjort
Gotfred Christensen til en maler, der solgte godt, men billedet vandt til gengæld friskhed og lethed.
Maleriet blev købt af Heinrich Hirschprung i 1888, det år den nordiske og den franske udstilling blev holdt i København. I 1888 blev denne maleteknik ikke længere betragtet som "radikal."


HVAD F..... HAR ALT DETTE MED GARDERBEVÆGELSEN AT GØRE ?

Garderforeningen i Københavns medlemsemblem kan i foråret 2011  fejre sin 125 års fødselsdag.
Garderforeningen (i Kjøbenhavn) blev stiftet den 25. august 1885. På et bestyrelsesmøde den 23. november 1885 blev det besluttet, at foreningen skulle have et emblem. Det blev en medalje,  præget i sølv af kgl. hofjuvelér Dragsted efter en tegning af en gammel garder. Emblemet bæres ifgl. kongelig tilladelse i båndet for mindemedaljen for de slesvigske krige.

 
       

Den gamle garder var ovennævnte landskabsmaler, nu professor ved Kunstak- ademiet, Gotfred Christensen, garder fra årgang 1868.


Medaljen. den første version.
Medaljen viser rigsvåbenet omgivet af seks faner og foran rigsvåbenet ses til venstre en hestgardehjelm og en ryttepallask, til højre en "fodgarde" bjørne- skindshue og et gevær.
Bemærk venligst, at kunstneren
ikke glemte at forsyne fanerne med kors!

  
Medaljens 2. og 3. version.
Gennem årene har man anvendt tre forskellige stempler til medaljens forside, og to forskellige til bagsiden. Den mest synlige forskel på de forskellige versioner af forsiden er geværkolbernes udseende. Gotfred Christensen vidste som gammel garder hvordan et gevær skulle se ud, og det ser man på det først anvendte stempel. Selv ville jeg nødigt skyde med et gevær, der havde en kolbe, som ligner den man ser på de medaljer, der er slået med det sidst anvendte stempel.

 

Der er brugt to forskellige stempler til bagsiden. Medaljens første version er forsynet med den bagside, der vises på billedet til venstre, den anden og tredje version er forsynet med den bagside, der ses til højre. Bemærk at medaljen til højre er mærket med 925S (sterlingsølv) og OCK, der er guldvarefabrikantens initialer. (Oluf Chr. Kundby.)
Så er der materialet.
De første medaljer var af sølv, og både medaljernes 1. og 2. version ses kun i sølv.
Omkring 1945 tog man det 3. stempel i brug, og man gik over til at lade medaljen fremstille i forsølvet tombak, der er en meget duktil (strækbar) legering af kobber og zink.Gamle gardere har lært at pudse, og efter adskillige års flittig pudsning var glansen gået af mange af medlemmernes emblemer.
I slutningen af 1960'erne fik foreningen et nyt bestyrelsesmedlem, der fandt ud af hvem, der havde stemplerne, og indtil den pågældende forlod bestyrel- sen i 2004, blev medaljerne udført i sterlingsølv. Både det andet og det tredje stempel blev anvendt.
Nu bruges det 3. stempel, og medaljerne er igen udført i forsølvet tombak.

SEP 58 Peter Horsten. Marts 2011.