Kaptajn Christian Damholt


Christian Damholt var garder fra hold NOV 94 og han forlod Livgarden som sergent.
Efter hjemsendelsen tog han en civil uddannelse og han gik ind i hjemmeværnet hvor han blev leder af en indsatsgruppe bestående af tidligere værnepligtige.
Efter endt civil uddannelse blev han af hjemmeværnet på Nordfyn tilbudt fast ansættelse med henblik på uddannelse som officer. Han kom på Hærens Officersskole og tog afgangseksamen i maj 2005. Derefter forrettede han tjeneste som uddannelsesofficer ved Hjemmeværnet.
Hans blandede civile og militære bagrund gjorde ham optimalt egnet til jobbet som CIMIC officer i Afghanistan og han blev udsendt den 2. februar 2008.
Den 17. marts blev han dræbt af en selvmordsbombemand.
Hærens Operative Kommando har fra september haft problemer med Internettet og kan lige nu ikke lægge sider på nettet fra marts 2008. Der bliver linket til siderne, så snart de er på plads.

17-3-2008:  Mindeord. Kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt.
AFGHANISTAN, Gereshk: De to dræbte soldater kommer fra Gardehusarregimentet og fra Hjemmeværnet.

Marts 2008: Faldne soldater blev modtaget og mindet.
 
27-03-2008: Kaptajn Damholt begravet.
En næsten fyldt Dalum kirke tog torsdag afsked med kaptajn Christian
Jørgen Grundt Damholt.

Læs også om begravelsen i  "Fynske Medier"     Tre links til video.  

Juni 2009: 
Berlingske Tidende.
                  "Sådan levede han" | "Sådan døde han" |

1