GARDER - OG GARDERFORENINGS - SANGE.

Herunder er garder- og garderforenings sange nedskrevet, således at de kan "markeres", gemmes og indsættes i et tekstbehandlingsprogram. (Noderne til EN GANG GARDER, ALTID GARDER, er en .gif fil, men siden med noderne kan uden videre printes ud på en A4 side.)

KONG CHRISTIAN.

LIVGARDE!  Vi dig takke vil og hylde...

NY SANG:  DEN KONGELIGE LIVGARDE 325 ÅR.

ALLE GAMLE GARDERMINDER.

JÆGERSBORG SANGEN.

FOR GARDEN OG KAMMERATSKABET.

NY SANG:  EN HYLDEST TIL GARDERFORENINGEN.

SANDHOLMLEJREN - SANGEN.

GARDERSANGEN. ("Jeg var garder".)

NY SANG:  EN GANG GARDER, ALTID GARDER.

SANDHOLM LEJREN - OG EN KOLD CARLSBERG ØL.

NY SANG:  GARDEVISE (Den Norske Livgardes sang.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KONG CHRISTIAN.
Kong Christian stod ved højen mast
i røg og damp
Hans værge hamrede så fast,
at Gothens hjelm og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly skreg de, fly, hvad flygte kan
:/: Hvo stå for Danmarks Christian :/:
i kamp ?

- - - - - - - - - - - - - - -

LIVGARDE!  Vi dig takke vil og hylde...
Melodi: Der er et land...

LIVGARDE! Vi dig takke vil og hylde
for tiden ved vor stolte bataillon,
for livet dér vi altid tak dig skylde
for gode minder og for tradition.
Af hjertet takker vi dig også gerne
for al den lærdom, som rekrut vi fik,
i stråleglans står også din kaserne,
hvorfra vi i paraden stolte gik.

Vi mindes end vor stolthed ved at bære
din uniform og bjørn med hviden snor,
men følte klart, man først kan garder være,
når hjertet trofast slår for Danmarks jord.
Livgarde! Tak, fordi vi blev så stærke
i kærlighed til konge, land og flag,
for garderånden, dette riddermærke
gid det os følge til vor sidste dag.

Vi hylder dig for dine store dage,
hvor mangen garder sled sin sidste strid.
Vi med beundring ofte ser tilbage
på deres dåd, som står til evig tid.
Vi hylder dig for seklers ubrudt hæder,
det et eksempel er for vor armé,
gid dine sorger vendes må til glæder,
så DANMARKS fremtid, frihed kun må se.

732.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEN KONGELIGE LIVGARDE 325 ÅR.
Melodi: Københavnermarch.

Svenskekongen red,
som vi alle véd,
over isen med sin hær
vi var ikke meget værd'
så Kong Fred'rik sa'e:
jeg må hel're ha'
en personlig Garde
og det fik han da.
Ved den gamle vold
Holdt han knolden kold,
"I min rede vil jeg dø'
hvis I ikke gir dem klø".
Garden gjorde gavn,
og i Kongens navn
frelste den og borgene nu København.
Da fjenden stak af
på den minderige da',
blev de fulgt ud af by'en
og vi tæsked dem på fyn.
Vi vandt, da det alt sammen tegnede sløjt,
så Frederik den Tred'je satte Garden højt.
Vi elsked' vor drot,
og stod vagt omkring hans slot
Med en flot musketér
båd' med kårde hat og fjer.

Enhver københavner var lettet og glad,
og vi blev dus med danmarks gamle hovedstad.
Som tiden gik,
blev gardereuniformen vældig chick,
man gik min tro
med hvid paryk og lysegul trikot.
Og som figur
har Holberg brugt os - den filur.
Næh, så var det bedre
den dag vi blev blå
og viste os med "bjørnen" på.
Var det ikke skønt,
da vi fik
vores klingende musik ?
Jo, det lyder kønt,
når vi går
vores tur fra Rosenbor'.
Når Vagtparaden trækker op,
er det som byens hjerte danser galop.
Vi træder an
I dag fra hver en krog af vores land,
og hejser flag,
for vi har alle sammen fødselsdag.
Vor Dronning, som
vi 8000 samles om,
skal se, når et dansk kammeratskab det er bedst.
Det sker ved enne garderfest !

Ulrich Ravnbøl (Til 325 års jubilæet 1983.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLE GAMLE GARDERMINDER
Melodi: Som en rejselysten flåde.

Alle gamle garderminder
vågner op som født påny,
Hvergang vi hinanden finder
Det sig være land som by.
Gardens ånd vi fik i arv,
den skal tjene Danmarks tarv.
Og vor egen lykke.
Trofasthed mod kongeborg,
vagt i glæde som i sorg,
det er Gardens smykke.

Derfor vil vi alle værne
mindet om den kære tid,
da vi bag den grå kaserne
retted' krop og sind med flid.
Disciplin har livsværdi,
held for den, der ej gik fri
for en gardertrøje,
han fik lært, hvad der var pligt,
skued' Danmark, skønt og rigt
fra sin ungdoms høje.

Og en tak vi da vil bringe
Garden for dens gode ånd,
kraftig skal vor hilsen klinge
for vort kammeratskabs bånd.
For vor Dronning og vort land
retter op sig alle mand,
Dannebrog vi ejer:
Gid det stå som fredssymbol
og den gyldne sommersol
skinne, når det vejer.

- - - - - - - - - - - - - - -
 

JÆGERSBORG SANGEN
Melodi: Madelong.

Så står vi op! Hør den kendte morgenklang
Tørn ud igen! Nu er nattens hvil forbi!
På ny en dag med humør og "Tju og bang" -
med sol og vind som vi alle det kan li'.
Se hvor vi farer fra madrassen,
muntert og lystigt snakken går!
Se hvor vi myldrer ud på pladsen
fylder med liv vor borgergård.
Det er det bedste hold!
Det er det bedste hold!
Det er det allerbedste hold på Jægersborg!

Refrain:
Det er de grønne, jægersborgske drenge,
de er fra morg'nen tidlig straks på spil!
Og man kan i Danmarks vang og vænge
ikke finde mage til.
Det er de raske, lange garderdrenge,
spørg dem engang og de dig sige vil
stedet de vil mindes grumme længe:
Jægersborg, Jægersborg, Jægersborg.

Hør vindens sus og retræteklokkens slag!
Se Hundesøen med isen hvid og tyk!
fra luften lydt høres kragers hæse kra-ag!
Hør uglens tud hist fra ridehusets ryg!
Mørket sig sænker over jorden!
Brandvagten går og trækker ur!
Månen den griner helt forsoren,
"Basserne" drømmer i den dur:
Det er det bedste hold!
Det er det bedste hold!
Det er det allerbedste hold på Jægersborg.

Refrain: ....

- - - - - - - - - - - - - - - -
 

FOR GARDEN OG KAMMERATSKABET.
Melodi: Skærsliberens forårssang.

For kongens livgarde vil vi synge
som det jo altid har været skik,
for ordet Garden er fyldt med ynde.
Vi mindes ofte det øjeblik,
da på sessionen engang vi stilled',
det var i ungdommens fagre vår.
Om ned vi grundig blev siden pillet,
i stråleglans det dog for os står.

For der er tusinde dyre minder,
som vi med glæde har værnet om,
med blanke øjne og røde kinder
vi stolte mødte da dagen kom.
Og siden hen vi dog fik at mærke,
hvad ben og arme kan bruges til,
så blev vi smidige, ranke, stærke,
og tiden der vi ej glemme vil.

Der er i Garden jo traditioner,
som vel kan siges går i vort blod,
der er en klang og en masse toner
om både fasthed og stil og mod.
At værne Danmark og flag og konge
var ord, der tidlig og silde lød,
at være tro indtil sidste ånde,
det kort og klart reglementet bød.

Et kammeratskab man kan og sige,
det var, man længe skal lede om,
en smule stolte man var tillige,
da man omsider i galla kom
og til en pige slog smut med øjet,
når strunk ved slottet man gik på vagt,
så var i grunden man velfornøjet
- det er vist ikke for meget sagt.

Der er et >>motto<<, som godt forklarer
det sammenhold, som vi værner her,
det si'r, en garder er altid garder,
for hele livet man bunden er.
Og hænder det, man en  dag i byen
ser Kongens Livgarde trække op,
så sætter næsen man op i skyen
og er parat til at slutte trop.

Ja, kære venner, de fik en ende,
de kønne, lyse og glade år,
vi hjem til hverdagen måtte vende,
men troligt sammen vi stadig står.
Vi er parate, og vi vil tjene
vort land og konge i hver en sag,
på dette skal man en garder kende
- vi hilser Danmark og Danmarks flag.

E.H./63
- - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HYLDEST TIL GARDERFORENINGEN
Melodi: Naar Vinteren rinder...

Fra Ungdommens lyse og solrige Dag
Mod Aften vort Liv har sin Bane,
Vi derfor skal vinde i Mandomstid vort Slag
Ved trofast at lyde og tro paa vor Sag
./. For vor Konge, vort Land og vor Fane.  ./.

Ved Garden vi lærte det, som os forbandt:
En Sammenholds Aand, ej en Vane;
Vi elskede Tiden, men bort den fra os svandt,
Vi mistede meget, men mere vi fandt
:/: I vor Konge, vort Land og vor Fane.  ./.

Vi hylder det Hjem, der blev skabt af en Trang
Til Ungdommens Glød frem at mane,
De Mænd, der har digtet en Mindernes Sang
Og givet vor Fremtid en enstemmig Klang,
./. For vor Konge, vort land og vor Fane.  ./.

Vor Garderforening blev Hjemmet, vi fik,
-  Hvor Korpsaand sig ogsaa lod ane,
For Livets Værdier den aabnede vort Blik,
Saa Pligten vi lærte blev god gammel Skik
./. For vor Konge, vort Land og vor Fane.  ./.

327 - 3  - 08 Ove C. Bjerregaard.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 

SANDHOLMLEJREN - SANGEN.
Melodi: Kammeratens røde næse...

Hvem kan glemme mødedagen
blive garder, det var sagen:
Det er kongehuset, man skal passe på.
Sandholmlejren åbned' porten
og man blev klædt af til skjorten.
"Kom i løb", for her er det forbudt at gå.
Drømmene bristed
og sin barnetro, man havde mistet,
for at vogte kongens slotte
man først ned i pløret måtte
ja, det kunne vi rekrutter ej forstå.

Sandholmlejren, det var lykken
når man med gevær på ryggen
kunne træde af for Gud ved hvilken gang,
og man så sit fine leje
og det gulv, man måtte feje
med en neglebørste, næh kom ikke her,
man var vel garder
aldrig bedre trop i lejren var der.
"Sjanten" sku' vi bare narre
for en orlov at ku' klare
og at tit det lykkedes, det ved enhver.

Mangen opsang har vi fået,
det er nu i glemsel gået
og vi husker kun de sjove timer dér.
"Til Neapel skal du ikke
for at dø, for du skal ligge
her ved Sjælsø for at kede dig ihjel".
Sikken en grinen
da det stod på væggen i kantinen.
"Bordhold ret" og "Bordhold sæt jer"
vi forlanger skam respekt her,
men vi kom igennem det alligevel.

Nu er Sandholmlejren lukket,
mangen over det har sukket,
atten måneder var det vort lille hjem.
Selvom man os kunne plage,
vil vi ikke det beklage,
for det fik et mandfolk i os alle frem.
Åh, sikke minder,
når den gamle årgang sammen finder:
Møde gamle kammerater,
huske da vi var soldater:
SANDHOLMLEJREN - aldrig vil vi glemme den.

Skrevet august 1983.
Tilegnet kaptajn C. von Lotzbeck og premierløjtnant T. B. Pilgaard
fra Livgardens 120mm morterkompagni 53II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARDERSANGEN.
Melodi: Se, min bestilling..... eller: Er man spejder.....

Et brev fortalte mig at jeg sku møde på session
til en vurdering om man kunne bruge min person.
Jeg mødte for en domstol ved et kæmpemæssigt bord
og da de havde set på mig så råbte de i kor:
De bli'r garder - De bli'r garder
De er større - De er bedre - De er smar`ter.

Så gik min tur til Sandholm, I kan tro at jeg var spændt
og snart var mit privatliv til militæret vendt
vi kom fra hele landet for at tjene samme sag
og vi begyndte kampen for at nå den store dag
at bli`garder - at bli`garder
de er større - de er bedre - de er smar`ter.

Så kom den dag da fik fik bjørn og hvide handsker på
og vi sku` til at vise at vi også kunne gå
med fuld musik og trommer samt i vores fine blå
gik turen gennem København og mange så derpå
jeg var garder - jeg var garder
jeg er større - jeg er bedre - jeg er smar´ter.

Men så en dag var det forbi,  jeg gik min sidste tur
et nyt hold overtog vort job og så røg vi retur
nu mindes jeg den tid der var, og husker stadig på
da jeg var med i garden og jeg bar den flotte blå
jeg var garder - jeg var garder
jeg var større - jeg var bedre - jeg var smartèr.

Klitvaderne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN GANG GARDER, ALTID GARDER
Tekst og melodi: SEP 59, Peter Bertelsen, Banff, Alberta, Canada. 1994. (©)
Noderne til melodien står på en separat side - klar til udprintning på en A4 side. (KLIK HER.)

Oppe på kasernen står en splinteny rekrut,
kender ej til uniformer, pudseklud og krudt.
Tænker på de mange mån'der dér og på sit hjem,
da hør' han netop sangen fra en dør, der står på klem:

En gang garder, altid garder
er et motto vi forstår.
Sammenholdet er vor styrke,
uanset hvor drøjt det går.
Feltsoldat af første graden.
Gothersgade. Vagtparaden.
Værn om Dronning, land og slot
./. det er Garder kort og godt ./.

Den unge mand er nu soldat, for rexer har han fået.
Han skyder, han marcherer, af og til så bli'r han våd.
Når humøret står på nul og maven føles tom,
så mindes han den sang, han hørte, første gang han kom:
En gang Garder...

Vagten på Amalienborg en vinternat er sur.
Sneen fyger lystigt, mens han skæver til sit ur.
Tiden føles lang, men pluds'lig retter han sig op,
for sangen som han husker, jager kulden fra hans krop:
En gang Garder...

Soldatertiden blev forbi og Som civil træd af!
Det hele var dog ej så slemt, undtag'n den første dag.
Venner har han fået - måske en kær'ste med lidt held,
han hilser pænt på vagten, mens han nynner til sig selv:
En gang Garder...

Årene er gået, parykken blev lidt tynd og grå.
Mange bruger briller og en del har mave på.
men når gamle gard're mødes, svinder tiden hen,
for det der står i sangen bliver aktuelt igen:
En gang Garder...
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

SANDHOLM LEJREN - OG EN KOLD CARLSBERG ØL.
Obs: Sangen er skrevet i to versioner:
         1) Til tryk i to kolonner på en A4 side
         2) Uden indrykninger.

1. version:

Melodi: Mandalay.

I et 10-Mands Militærtelt, Under Gulvets
                                         Brædder graa
ligger der en Carlsberg Bajer, og kun mig den
                                                       venter paa.
Hvisker Støvleknirket ikke, når vi drager
                                        hjem med Sejr:
Kom igen du tapre Garder, kom igen til
                                     Sandholm Lejr.
Kom igen til Sandholm Lejr
kom igen i alt slags Vejr,
husker du, hvor Struben snøres fra Sjælsø til
     Sandholm Lejr ?
“”
Oh, den Vej til Sandholm Lejr
som vi gik i alt slags Vejr,
og hvor Bajren muntert blinker, naar i Lejren
                                                     ind vi drej’r.””

Grøn var Flasken, Gul var Kapslen, som min
                                      Carlsberg Bajer bar,
“Gammel Carlsberg Lager” hed den, den en
                                         hel del Brødre har;
paa en bakke med et Glas for første Gang jeg
                                                    saa den sto’,
og den sendte kælne blikke til en væmlig
                                                 Funkissko.
Kun af vand den drik besto’,
kaldtes nærende og go’,
straks da jeg tog til at drikke, den det Sprøjt i
                                                      Stikken lo’,
Oh den vej.....

Naar vor Øvelse var sluttet og vi kom til
                                            Lejren hjem,
stak jeg armen under Gulvet og trak Carlsberg
                                                       Bajren frem.
Hals mod Mund vi sad og saa paa Lejrens
                                   Telte, Væg ved Væg,
saa Madonna løfte Blikket, hørte lyd af Glas
                                                    mod Skæg.
Drikke Øl ved Morgengry,
føle sig som født paany,
krumme Armen, bøje Nakken, kigge paa en
                                                  Lammesky.
Oh den vej.....
 
 
 

Alt det ligger langt tilbage, men jeg husker
                                                  endnu det,
at til Sandholm Lejren gaar der ingen Bus fra
                                                         Høvelte.
Hvad det gamle Mandskab siger, maa jeg
                                      sande højligt her,
den, som først har prøvet Sandholm, kan kun
                                          trække der sit Vejr.
Alting er mig til besvær
paa den Duft af Fodsved nær,
oh, de Telte og de Kasser med de rare Øller
                                                               der.
Oh den vej...

Jeg er nu træt af at slide på den skidne
                                                   Exercér
plads hvor Solen brænder, saa en flimren er
                                          alt hvad man ser.
I min Flaske har jeg vel halvhundred’ Slurke
                                               lunkent Vand,
der kun tænker paa at drikkes, hvad jeg ved
                                                 det ikke kan.
Varmt som The, - aah jøs’ hvordan
skal jeg tro, det drikkes kan
som min kære kolde Bajer i mit Telt ved
                                      Sandholm Lejr
Oh den vej....

Kør mig ud til Sandholm Lejr, der hvor sidste
                                                Mand er først,
hvor de ti bud ikke gælder, og hvor Folk kan
                                                       føle Tørst;
for nu hører jeg Retræten, og jeg ønsker blot
                                                            jeg laa
i mit 10-Mands-Militærtelt med min Øl at
                                                kigge paa.
Ak, den Vej til Sandholm Lejr,
     som vi gik i alt slags Vejr,
og hvor Fata og Mogana viser os en Carlsberg
                                                                  Baj’r.
“”
Oh den vej til Sandholm Lejr,
     som vi gik i al Slags Vejr,
og hvor Baj’ren muntert blinker, naar i Lejren
                                                   ind vi drej’r.””
- - - - - -
2. VERSION:

SANDHOLM LEJREN -  OG EN KOLD CARLSBERG ØL.
Melodi: Mandalay.

I et 10-Mands Militærtelt, Under Gulvets Brædder graa
ligger der en Carlsberg Bajer, og kun mig den venter paa.
Hvisker Støvleknirket ikke, når vi drager hjem med Sejr:
Kom igen du tapre Garder, kom igen til Sandholm Lejr.
Kom igen til Sandholm Lejr
kom igen i alt slags Vejr,
husker du, hvor Struben snøres fra Sjælsø til Sandholm Lejr ?
“”
Oh, den Vej til Sandholm Lejr
som vi gik i alt slags Vejr,
og hvor Bajren muntert blinker, naar i Lejren ind vi drej’r.””

Grøn var Flasken, Gul var Kapslen, som min Carlsberg Bajer bar,
“Gammel Carlsberg Lager” hed den, den en hel del Brødre har;
paa en bakke med et Glas for første Gang jeg saa den sto’,
og den sendte kælne blikke til en væmlig Funkissko.
Kun af vand den drik besto’,
kaldtes nærende og go’,
straks da jeg tog til at drikke, den det Sprøjt i Stikken lo’,
Oh den vej.....

Naar vor Øvelse var sluttet og vi kom til Lejren hjem,
stak jeg armen under Gulvet og trak Carlsberg Bajren frem.
Hals mod Mund vi sad og saa paa Lejrens Telte, Væg ved Væg,
saa Madonna løfte Blikket, hørte lyd af Glas mod Skæg.
Drikke Øl ved Morgengry,
føle sig som født paany,
krumme Armen, bøje Nakken, kigge paa en Lammesky.
Oh den vej.....

Alt det ligger langt tilbage, men jeg husker endnu det,
at til Sandholm Lejren gaar der ingen Bus fra Høvelte.
Hvad det gamle Mandskab siger, maa jeg sande højligt her,
den, som først har prøvet Sandholm, kan kun trække der sit Vejr.
Alting er mig til besvær
paa den Duft af Fodsved nær,
oh, de Telte og de Kasser med de rare Øller der.
Oh den vej...

Jeg er nu træt af at slide på den skidne Exercér
plads hvor Solen brænder, saa en flimren er alt hvad man ser.
I min Flaske har jeg vel halvhundred’ Slurke lunkent Vand,
der kun tænker paa at drikkes, hvad jeg ved det ikke kan.
Varmt som The, - aah jøs’ hvordan
skal jeg tro, det drikkes kan
som min kære kolde Bajer i mit Telt ved Sandholm Lejr
Oh den vej....

Kør mig ud til Sandholm Lejr, der hvor sidste Mand er først,
hvor de ti bud ikke gælder, og hvor Folk kan føle Tørst;
for nu hører jeg Retræten, og jeg ønsker blot jeg laa
i mit 10-Mands-Militærtelt med min Øl at kigge paa.
Ak, den Vej til Sandholm Lejr,
som vi gik i alt slags Vejr,
og hvor Fata og Mogana viser os en Carlsberg Baj’r.
Oh den vej til Sandholm Lejr,
som vi gik i al Slags Vejr,
og hvor Baj’ren muntert blinker, naar i Lejren ind vi drej’

Ukendt forfatter.
Bearbejdet  til Garderbrug i februar 2003 af SEP 58 Peter Horsten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GARDEVISE.
Melodi: Lili Marléne...

Jeg har vært i Garden,
Jeg har tråkka grus.
Jeg har gått på forport
Foran Kongens hus.
Jeg har stått på vakt på Akershus,
Og følt historiens vingesus.
Jeg er fra først til sist --
EN EKTE NORSK GARDIST !

Jeg har båret galla
Iført hatt med dusk
Og hatt hvite vanter
Uten minste rusk,
Bukser med hvite beiser i
Og støvler pusset med KIWI,
Jeg er fra skalp til vrist --
EN EKTE NORSK GARDIST !

Fra Majorstuakassa
Og til Kirkevei'n
Trasket jeg hver dag
I solskinn eller regn.
Senere fikk jeg tak og ly
I leiren  oppå Huseby.
Her havnet jeg til sist --
SOM KHAKI-KLEDD GARDIST !

Når jeg så om kvelden
Lurte mig til perm,
Spilte Don Juan i kjekke jenters sverm,
Hendte det titt jeg kom forsent,
Og fik no'n dager "bu"-fortjent,
Man var tross alt, ... til sist --
EN PIGERNES GARDIST !

Men da landet kalte
På hver norsk soldat
Visste hele Norge at jeg var parat !
Garden gikk først da mest det gjaldt
Selv om det det med blod betalt.
Jeg kjempet helt til sist --
SOM KONGENS TRO GARDIST !

Jeg er altid stolt
Av stemplet med G-pluss,
Det gir en garanti' for mannfolk uten kluss.
Gutter fra øst, vest, nord og syd
Som danner Hærens største pryd,
Så dkål da nå, -- til sist --
HVER EKTE NORSK GARDIST

Ole Bjørnstad, Tidligere præsident for Norsk Gardist Forbund. (NGF)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Link til: GARDERPORTAL (Linksamling med ca. 135 links til kongelige, livgarde og garderforeningsweb sites.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sidst opdateret den 16. november 2005.
Hvis læseren af disse linier kender andre gardersange end de,
der står ovenfor, bedes henvendelse rettet til:
Peter Horsten
Tel.:   35 42 40 20
Fax:   35 42 40 66
Mob.: 20 77 88 25.